Veel gestelde vragen

FAQ

Level 1:

Hoe houd ik een gezond lichaam? Basiskennis van gezondheid en leefstijl.

Inclusief:

 • OERsterk certificaat van Level 1
 • Les van expert drs. Richard de Leth
 • Uitgebreide persoonlijke reader (map) met verdieping
 • Toegang tot OERsterk Academy (t.w.v. €596,-)
 • OERsterke lunch “Het Chateau” tijdens de trainingsdagen
 • Onbeperkt koffie, thee en ijswater

Level 2:

Hoe krijg ik een gezond lichaam en gezonde mind? Specialistische kennis over de kracht van leefstijl als medicijn, het samenspel tussen lichaam en geest én meer inzicht in de juiste zelfzorg. Level 1 en Level 2 geven je de status OERsterk Coach (na behalen van het examen aan het einde van Level 2).

Inclusief:

 • Certificaat OERsterk Coach (na examen)
 • Les van experts drs. Richard de Leth, Kasper van der Meulen, Helene Oosterhuis, Marlies Kooijman en Christa Konijnendijk.
 • Ruim honderd wetenschappelijke publicaties ter verdieping
 • Uitgebreide persoonlijke reader (map) met verdieping
 • Online leeromgeving
 • 4x overnachtingen inclusief ontbijtbuffet
 • 8x lunchbuffet “Het Chateau”
 • 4x 3-gangen seizoen menu van de Chef
 • Onbeperkt koffie, thee en ijswater tijdens trainingsdagen
 • Examen dagdeel (inclusief OERborrel!)

Level 3:

Hoe zorg ik naast een gezond lichaam en een gezonde mind ook voor een gezond bedrijf? Unieke verdieping in jezelf als ondernemer en de beste boost om jezelf krachtig te positioneren, met ondersteuning vanuit de marketing van OERsterk. Daarnaast ga je deel uitmaken van de exclusieve OERsterk Coach Community.

Inclusief:

 • Les van experts drs. Richard de Leth, Edwin Selij en Tibor Olgers
 • Uitgebreide persoonlijke reader (map) met verdieping
 • Workshop ‘De Eerste Indruk’ van Wijnand Geuze met een persoonlijke profielfoto, t.w.v. €495,- , zoals deze:
 • Vermelding op de OERsterk-website en in OERsterk-communicatie, dus onderdeel van marketing OERsterk
 • Online leeromgeving
 • Updates van nieuwe kennis en presentaties
 • Toegang tot online OERsterk Coach Community 
 • 2x overnachting inclusief ontbijtbuffet
 • 5x lunchbuffet “Het Chateau”
 • 2x 3-gangen seizoensmenu van de Chef
 • Onbeperkt koffie, thee en ijswater tijdens trainingsdagen
 • OERfuif als afsluiting

Een OERsterk Coach is opgeleid om mensen effectief en krachtig te begeleiden op het gebied van gezondheidsmanagement. De OERsterk methode geeft houvast om de gezondheid te optimaliseren en om symptomen te voorkomen of op een natuurlijke manier te verlichten. Het uitgangspunt bij iedere behandeling is het aanpakken van de echte oorzaak (dus niet symptoombestrijding).

Om de echte oorzaak van symptomen te vinden moet de mens als één geheel worden bekeken. Dit systeemdenken is de basis van hoe een OERsterk Coach naar gezondheid en symptomen kijkt. Gezondheid is het resultaat van een samenspel tussen veel verschillende factoren (zie de afbeelding hieronder) en de OERsterk coach kan deze factoren verbinden in relatie met symptomen.

Een OERsterk Coach helpt bij het optimaliseren van gezondheid. Daarnaast kunnen veelvoorkomende symptomen op een natuurlijke manier worden verlicht, maar liever nog: worden voorkomen. De OERsterk Coach brengt met de cliënt in kaart op welke vlakken ruimte voor optimalisatie van leefstijl symptomen worden voorkomen of verlicht.

Een OERsterk Coach werkt vanuit de OERsterk methode. Hij of zij beschikt over kennis, handvatten en protocollen om door middel van interventies op het gebied van voeding (waaronder supplementen), beweging, ontspanning en mindset cliënten krachtig te kunnen coachen op het gebied van gezond leven.

De basis van de aanpak van een OERsterk coach rust op wetenschap, evolutionaire logica en praktijkervaring. De positieve effecten in de praktijk zullen het bewijzen.

Een OERsterk Coach richt zich op het behoud en herstel van gezondheid. Hij of zij heeft ruimte om de praktijkvoering naar eigen inzicht en authenticiteit vorm te geven, maar dit een voorbeeld van een effectieve aanpak tijdens een eerste afspraak:

 1. samen met de cliënt brengt de OERsterk Coach zijn of haar huidige situatie (symptomen) in kaart
 2. een vervolgstap is om alle belangrijke gebeurtenissen (gezondheidsproblemen, ingrijpende gebeurtenissen) uit de geschiedenis van het leven van de cliënt te noteren (van het heden tot aan de geboorte en zelfs de zwangerschapstijd)
 3. inzicht in de geschiedenis van het hele leven brengt vaak verstoorde lichaamsfuncties (de oorzaak van symptomen) aan het licht
 4. de OERsterk Coach is in staat om in beeld gebrachte verstoringen duidelijk en krachtig toe te lichten: wat is er verstoord? Hoe komt dat? Hoe kun je een verstoring herstellen?
 5. samen met de cliënt maakt de OERsterk Coach een realistisch plan van aanpak om de therapietrouw te bevorderen en de slagingskans te vergroten

vaak wordt er een vervolgafspraak (na 6-8 weken) ingepland om de progressie te bespreken

De OERsterk methode is met name geschikt voor mensen die preventief aan hun gezondheid willen werken en voor iedereen die zijn gezondheid wilt optimaliseren. Uit jarenlange praktijkervaring blijkt dat de OERsterk methode ook positieve effecten heeft op chronische (vage) symptomen zoals:

 • vermoeidheid
 • spijsverteringsproblemen (a. brandend maagzuur, buikpijn, opgeblazen gevoel, winderigheid, slappe ontlasting)
 • huidproblemen (a. eczeem en acné)
 • stress-gerelateerde klachten (a. burn-out)
 • slaapproblemen
 • stemmingsproblemen
 • bloedend tandvlees en tandplak
 • overgewicht en obesitas
 • chronische ontsteking

In principe heeft iedereen baat bij de OERsterk methode. Natuurlijk zal het in de praktijk de ene persoon meer (of sneller wat) opleveren dan de ander.

De OERsterk methode heeft minder kans op succes bij mensen die:

 • niets aan hun leefstijl willen veranderen
 • niets willen investeren in supplementen ter ondersteuning van het herstel (die soms nodig zijn)
 • ernstige ziektebeelden zoals kanker, HIV en Lyme
 • gezondheidsklachten hebben voor radicale medische ingrepen (bv. verwijderen van een orgaan) of bij een aangeboren afwezigheid van een orgaan (o.a. schildklier)

Evolutiebiologie is het vakgebied binnen de biologie dat zich bezighoudt met het bestuderen van de evolutie. Kennis van de evolutie speelt een belangrijke rol binnen de OERsterk methode. Om een optimale gezondheid te bereiken en verstoringen te herstellen is kennis van de evolutie nodig. De geneeskunde is namelijk op de biologie gebaseerd en dat is vervolgens weer op de evolutie gebaseerd. Evolutionaire kennis over hoe wij als mens zijn ontstaan is een belangrijke basis om het begrip gezondheid beter te doorgronden.

Psycho-Neuro-Immunologie (PNI) is een jonge wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoeken van het verband tussen gedachtes en gevoelens (psychologie), het zenuwstelsel (neurologie) en het immuunsysteem (immunologie). Al lange tijd weet men dat deze systemen met elkaar in verbinding staan en dat zij elkaar beïnvloeden. De mens is één systeem waarbinnen alles met elkaar samenhangt, dus inzicht in andere systemen zoals het hormoonstelsel (endocrinologie) is even belangrijk. Als er symptomen zijn moet er dus niet op één onderdeel worden ingezoomd, maar op het complete plaatje om de oorzaak in beeld te krijgen.

Voor het ontstaan van de reguliere geneeskunde – ook in de tijd van Hippocrates, de grondlegger van de huidige reguliere geneeskunde – was deze zienswijze de normaalste zaak van de wereld. Toch zijn er de laatste eeuw in de reguliere geneeskunde steeds meer specialisaties ontstaan (psychologie, neurologie, immunologie, endocrinologie, cardiologie, reumatologie, dermatologie). We zijn ons steeds meer gaan inzoomen op één onderdeel en we zijn veel kennis, inzicht en wijsheid over het grotere geheel verloren. Een psycholoog kijkt bijvoorbeeld alleen naar de hersenen en een immunoloog focust zich alleen op het immuunsysteem. Als je het geheel uit het oog verliest is het vaak onmogelijk om de oorzaak van een verstoring op te sporen en natuurlijk ook om hem effectief te behandelen.

Voorbeeld:

Depressiviteit is niet altijd alleen maar het gevolg van psychologische factoren. Een depressie kan ook veroorzaakt worden door ontsteking (immuunsysteem) of door een tekort aan schildklierhormoon (hormoonsysteem). In een ideale wereld zouden alle specialisaties met elkaar verbonden worden.

De PNI verbindt alle specialisaties met elkaar, waardoor je van ‘symptoomdenken’ naar ‘systeemdenken’ gaat. Het opent de deur van het symptoom naar de oorzaak.

‘Orthos’ betekent juist en ‘moleculair’ verwijst naar de voedingsstoffen waaruit het lichaam is opgebouwd en die het lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren. De orthomoleculaire geneeskunde is een wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoeken van de optimale doseringen van voedingsstoffen (o.a. vitamines, mineralen, vetten, eiwitten) die het lichaam nodig heeft om optimaal te functioneren. Reguliere medische kennis en voedingswetenschap liggen aan de basis van de orthomoleculaire geneeskunde.

Vanuit de zienswijze van de orthomoleculaire geneeskunde zijn symptomen het gevolg van een niet-optimale inname van voedingsstoffen. Het lichaam is letterlijk opgebouwd uit voeding en heeft voldoende voedingsstoffen (bouwstoffen) nodig om goed te kunnen functioneren. Wanneer de inname hiervan niet optimaal is ontstaan er symptomen.

Het lichaam kun je vergelijken met een huis. Wanneer er te weinig voedingsstoffen (stenen) beschikbaar zijn kunnen organen (muren) niet goed opgebouwd worden. Als gevolg kunnen deze organen (muren) niet goed hun functie uitoefenen (wind en regen tegenhouden). Lekkage (klachten) treedt op.

Symptomen verdwijnen of verminderen als het lichaam krijgt wat het zoekt, dus als voedingstekorten worden opgeheven. Om dit te bereiken worden voeding en supplementen ingezet.

Level 1 bestaat uit 3 losse dagen.

Level 2 bestaat uit 4 blokken van 2 dagen en een examendag (9 dagen totaal).

Level 3 bestaat uit 2 blokken van 2 dagen en een afsluitende dag (5 dagen totaal).

De gehele opleiding bestaat dus totaal uit 17 dagen.

De meeste lesdagen zijn op donderdag en vrijdag.

Level 1 bestaat uit 3 losse lesdagen die op een donderdag of vrijdag worden gegeven.

Level 2 bestaat uit 7 lesdagen, waarvan 3 blokken van 2 dagen met overnachting. Deze vinden meestal op donderdag en vrijdag plaats (echter bij hoge uitzondering kunnen de lesdagen op vrijdag en zaterdag plaatsvinden).

Level 3 bestaat uit 6 lesdagen, waarvan ook 3 blokken van 2 dagen met overnachting. Deze vinden meestal op donderdag en vrijdag plaats (echter bij hoge uitzondering kunnen de lesdagen op vrijdag en zaterdag plaatsvinden).

De opleidingsdagen starten om 9:00 uur en eindigen rond 17:30 uur.

 

 

Ja, Chateau Marquette is heel goed te bereiken, klik hier voor meer informatie.

 

 

Zeker, Chateau Marquette beschikt over voldoende gratis parkeerplaatsen.

 

 

We adviseren je om wel te blijven overnachten. Het stimuleert het persoonlijke leerproces en de groepsdynamiek, doordat je je volledig kunt focussen op de opleiding zonder reistijd, afleiding of ruis. Het is natuurlijk altijd mogelijk om hier geen gebruik van te maken, maar het is niet mogelijk om hiervoor restitutie te krijgen.

De maaltijden in Chateau Marquette zijn natuurlijk zoveel mogelijk OERsterk. Heb je intoleranties of allergieën? Geef jouw dieetwensen dan uiterlijk twee weken voordat de opleiding start aan ons door. Wij stemmen het dan af met Chateau Marquette.

 

 

Level 1 bestaat uit maximaal 70 deelnemers.

Level 2 bestaat uit maximaal 40 deelnemers.

Level 3 bestaat uit maximaal 30 deelnemers.

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die interesse heeft in de OERsterk principes en de kracht van leefstijl als (preventief) medicijn.

Level 1 is voor iedereen geschikt, dus zowel voor persoonlijke verdieping als voor essentiële opstap naar Level 2 om de status OERsterk Coach te behalen.

Level 2 geeft een praktisch onderbouwd overzicht voor een succesvolle aanpak van veelvoorkomende klachten als OERsterk Coach. Level 1 en 2 vormen samen een stevige basis voor iedereen met een praktijk en iedereen die een praktijk wil starten.

Met Level 3 kom je in een select gezelschap van de OERsterk Coach Community. Het biedt de professionele basis voor een succesvolle praktijk om exponentieel te groeien, onder andere omdat je gaat profiteren van de OERsterk marketing en als OERsterk Coach op onze website vindbaar zult zijn. Daarnaast is het mogelijk om lezingen en workshops te geven met de kant-en-klare templates van presentaties en workshops. Door middel van jaarlijkse nascholing wordt je kennis als OERsterk Coach verdiept en word je op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

De OERsterk Coach opleiding is op hbo-niveau.

 

 

Nee, je hebt geen specifieke vooropleiding nodig. We starten in Level 1 bij de basis. Voor de één zal het opfrissen zijn van oude kennis en voor de ander is alles nieuw. Zo zorgen we ervoor dat iedereen de juiste fundering heeft tot OERsterk Coach.

Nee, dat is niet mogelijk. We willen ervoor zorgdragen dat iedereen dezelfde kennis heeft (en krijgt). Een vrijstelling is dus niet mogelijk.

 

 

De Levels zijn bedoeld om aansluitend op elkaar te worden gevolgd. Voorafgaand aan Level 2 moet je dus Level 1 hebben gevolgd, en voorafgaand aan Level 3 moet je Level 1 en 2 hebben gevolgd.

 

 

Nee, je bent nergens toe verplicht. Je kunt ervoor kiezen om 1, 2 of alle 3 de Levels te volgen. Het is tevens mogelijk om dit jaar Level 1 te volgen en volgend jaar Level 2 en 3. Of om dit jaar Level 1 en 2 te volgen en volgend jaar Level 3.

 

 

Level 3 biedt essentiële ondersteuning (en een concreet plan) om jezelf als ondernemer te ontwikkelen en je onderneming op een authentieke manier te laten groeien. Daarnaast word je na Level 3 op de website van OERsterk vermeld en ben je onderdeel van de exclusieve OERsterk Coach Community.

 

 

Dat mag, maar je kunt ook in termijnen betalen.

 

 

Zeker. Bij alle levels wordt vermeld in hoeveel termijnen je kunt betalen.

 

 

Er zijn genoeg prijsvechters in de markt, die besparen op inhoud en kwaliteit. Wij niet.

Een opleiding die zo praktisch en compleet is als deze vind je nergens. Wij staan op alle fronten voor kwaliteit. Wat maakt dat deze investering je meer gaat opleveren dan enig andere.

Dat zal je straks positief verbazen. Wedden?

Je kunt accreditatiepunten ontvangen bij de volgende beroepsverenigingen:
-KTNO
-MBOG
-BATC
-VBAG
-BLCN: De scholing is geaccrediteerd voor Leefstijlcoaches door KABIZ onder ID369390

Via de website van bovenstaande beroepsverenigingen kun je zien wat er voor nodig is om in aanmerking te komen voor studiepunten.

We zijn op dit moment bezig om accreditaties aan te vragen bij beroepsverenigingen. Wanneer wij hier meer informatie over hebben zullen wij dit vermelden.

 

 

Er is een schriftelijk examen op basis van casuïstiek aan het einde van Level 2. Na het behalen van dit examen krijg je de titel OERsterk Coach.

 

 

Nee, je komt niet in dienst van OERsterk en blijft een vrije vogel als zelfstandig ondernemer. Wel blijf je als OERsterk Coach via nascholing en in de OERsterk Coach Community met ons verbonden (Level 2 en 3) .

 

 

Zeker, na Level 2 krijg je jaarlijks de mogelijkheid om tegen betaling de jaarlijkse bij- en nascholing te volgen. Dit is overigens voor de Master OERsterk Coaches een essentieel onderdeel om op de OERsterk website vermeld te blijven, omdat we kwaliteit willen blijven waarborgen.

 

 

Je stelt je plek veilig door een aanbetaling te doen van €99,- incl. BTW. Je kunt dit doen via de betaalknoppen op deze pagina.

 

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden

 

 

Wij verheugen ons net zoveel als jij op de start van de opleiding! De aankomende maanden zetten we de laatste puntjes op de i om jou in september een unieke opleiding – op alle fronten – te kunnen aanbieden. Daar kun je van op aan.

Ja, ik schrijf me in en tel de nachtjes tot september!

Word leider in het gezondheidslandschap

Benieuwd? Download gratis ons nieuwe digitale magazine

Laat jouw naam en e-mail achter en ontvang direct ons digitale magazine!
OERsterk Academy draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches